петък, 1 юли 2011 г.

#41 Разделители и масиви

В тема #40 на края посочих два "странни" примера. Ето малко разяснения. Всъщност трябва да се извиня, че последно време измених използваните разделители. Това е поради новата ми инсталация на Windows и това, че писах примери за едно помагало. В него трябваше нещата да са с локални настройки на Български. Т.е. десетичен знак ",", а не точка. Това автоматично означава, че параметрите се разделят с ";".
Тук трябва да задълбаем малко в проблемите. За обикновения потребител не представлява проблем да запомни двата разделителя. Но нали все пак тук е блог за трикове!:) В някой от примерите използвам константни масиви (стойности оградени с { }). Ако поразровите темите и прочетете всичко в една от темите аз споменах, че има драма и обещах да разчовъркам. 
При масивите с константи ние имаме два вида разделителя. Разделител на елементите в един ред (така наречения разделител на колони) и разделител на редове. При разделител за десетичен знак ТОЧКА тези разделители са:
разделител за колони -  запетая (",")
разделител за редове - точка и запетая (";")

Това означава че записа {1,2,3;4,5,6} се представя като:
 {1,2,3} като:

{1;2;3} като:

При десетичен разделител ЗАПЕТАЯ разделителите са:
разделител за колони -  обратна наклонена черта -  ("\")
разделител за редове - точка и запетая (";") (същото както при другия вид разделител!)
Горните примери изглеждат така:
  • {1\2\3;4\5\6}
  • {1\2\3}
  • {1;2;3}
Ето табличката за да я имате в компактен вид:

Разделители

Няколко думи за "странните" функции от #40:


=VLOOKUP(A2;{1\1;2\1;3\1;4\2;5\2;6\2;7\3;8\3;9\3;10\4;11\4;12\4};2;FALSE)

Тук търсенето чрез Vlookup не е в зона от клетки (много хора мислят, че това е единствената възможност),  а в константен масив. Ако се разбрали това което писах преди малко този масив изглежда така в "разгърнат" вид:


След което търсим точно и връщаме съдържането на втората колонка. Просто и ясно:)) В другия пример нещата са аналогични, с тази разлика, че Vlookup търси приблизително!
=VLOOKUP(A2;{1\1;4\2;7\3;10\4};2;TRUE)
 
Внимавайте с типовете масиви и разделителите:)

П.П. Длъжен съм да направя уточнението, че това се отнася за таблиците на Excel!  Когато пишете на езика VBA винаги десетичния разделител е ТОЧКА, разделителя на аргументите е ЗАПЕТАЯ!

#40 Месец в тримесечие или логика срещу математика

Който не е обяснявал Excel той не се е сблъсквал с проблема да се обяснят логическите функции. Много студенти смятат, че научвайки функцията IF са големи гении. По някога има и различно решение, но друг е въпросът дали е по-лесно за обяснение.
Задача: Да се преобразува месец в тримесечие.
Месец в тримесечие
Решение 1: Може би най-завъртяния начин е само с IF :)
В клетката B2: =IF(A2=1;1;IF(A2=2;1;IF(A2=3;1;IF(A2=4;2;IF(A2=5;2;IF(A2=6;2;IF(A2=7;3;IF(A2=8;3;IF(A2=9;3;4)))))))))
Тази формула не се нуждае от коментар:) Показва няколко неща. Че студента знае IF и че има здрави нерви да напише такава дълга формула;)

Решение 2: Малко "по-културна" логическа формула:)
=IF(OR(A2=1;A2=2;A2=3);1;IF(OR(A2=4;A2=5;A2=6);2;IF(OR(A2=7;A2=8;A2=9);3;4)))
Малко по-къса и по разбираема:) И студента знае OR:)

 Решение 3: Е все пак освен проверка за равенство може да се използват и други знаци:)
 =IF(A2<4;1;IF(A2<7;2;IF(A2<10;3;4))) Решение 4: До тук с логиката:) Сега да седнем и да помислим каква е връзката между номера на тримесечието и номера на месеца. За да илюстрирам това ще направя една помощна табличка...
Месец разделен на 3
Както се вижда в тази таблица съм разделил номера на месеца три (все пак става дума за ТРИмесечие):):) В различен цвят съм дал различните тримесечия. Би трябвало да ви "светне", че по някакъв начин трябва да закръгляме. В по-предна тема дискутирах закръглянето и ви препоръчах да се запознаете с всички възможности в Excel. Ако бяхте послушали съвета ми вече щяхте да сте разбрали че ни трябва закръгляне към СЛЕДВАЩОТО цяло число (когато числото е дробно!) . Това е функцията RoundUP!
Ето решението за примера:  =ROUNDUP(A2/3;0)

Чиста математика:) Без логика:) Тук е момента да се запитаме кое е по-лесно за обяснение (не по-кратко)?! Честно казано не знам!! Забелязал съм че на хората е еднакво трудна (лесна) и математиката и логиката!

:)

П.П Като бонус ще покажа други решения извън дискусията за логиката и математиката:) Може нещо да си харесате:) Ако има нещо неясно, значи не сте чели внимателно предишните теми:)

Решение 5: =CHOOSE(A2;1;1;1;2;2;2;3;3;3;4;4;4)

Решение 6: ={INDEX({1;1;1;2;2;2;3;3;3;4;4;4};MATCH(A2;ROW(INDIRECT("1:12"));0))}
CSE Функция! Въвежда се без {} но с помощта на Ctrl+Shift+Enter!! Ако искаме да не е CSE "пакетираме" Match със Sumproduct!
=INDEX({1;1;1;2;2;2;3;3;3;4;4;4}; SUMPRODUCT(MATCH(A2;ROW(INDIRECT("1:12"));0)))

Решение 7: =INDEX({1;2;3;4};MATCH(A2;{1;4;7;10};1))
Тук използваме друг вид търсене в Match (обърнете внимание на втория параметър в Match!). Красота:)

Решение 8: Горните две решения за любителите на Vlookup:):)


=VLOOKUP(A2;{1\1;2\1;3\1;4\2;5\2;6\2;7\3;8\3;9\3;10\4;11\4;12\4};2;FALSE)

=VLOOKUP(A2;{1\1;4\2;7\3;10\4};2;TRUE) 

Тук имам нещо за казване, но ще го напиша в отделна тема:) Защото тази формула на първо четене може да ви доведе до главоболие:):):) Обърнете внимание, че втората формула има друг начин за търсене!